:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
پيرامون بنيان هاى نقد معمارى

Hossein Soltanzadeh حسين سلطانزاده تا چند دهه پيش در بسياري از زمينه هاي تخصصي از جمله در زمينه معماري نيروهاي متخصص به اندازه مورد نياز در كشور وجود نداشت و در برخي از رشته ها و بعضي از زمينه هاي تخصصي، ضرورتا نيروهاي متخصص از كشورهاي ديگر به ايران مي آمدند، اما اينك كم و بيش از جهت تربيت نيروي انساني نه تنها در بيشتر زمينه ها كمبودي وجود ندارد، بلكه در برخي از عرصه ها با مازاد نيروي انساني متخصص نيز مواجه هستيم، چنانكه امكان صدور نيروي كار متخصص نيز پديد آمده است

در شرايط موجود همزمان بايد در چند زمينه تلاش شود. نخست لازم است برنامه ريزي مناسبي جهت اشتغال فارغ التحصيلان صورت پذيرد و.
در شرايط موجود همزمان بايد در چند زمينه تلاش شود. نخست لازم است برنامه ريزي مناسبي جهت اشتغال فارغ التحصيلان صورت پذيرد و نيازهاي موجود و آتي جامعه به دقت بررسي شود و در هر زمينه متناسب با نيازها و امكانات به تربيت نيروي انساني متخصص اقدام شود، زيرا فقدان كار مناسب براي فارغ التحصيلان علاوه بر بروز مشكلات و مسايل اجتماعي متعدد، موجب دلسردي دانشجويان نيز مي شود و بسياري از آنان با پشتكار و دلگرمي به تحصيل نخواهند پرداخت و در نتيجه كيفيت آموزش افت مي كند. يكي از اقدامات لازم در شرايط موجود و پس از بررسي دقيق وضع موجود و آتي نيروهاي متخصص، شناسايي عرصه هاي جديد علمي و تخصصي است كه امكان تامين نيازهاي جامعه به عالي ترين صورت ممكن در آن انجام شود.
نكته ديگري كه از اهميتي اساسي برخوردار است، كيفيت آموزش و تعليم معماري است. با وجود آنكه اينك معماران گرانمايه اي در كشور حضور دارند و آثار ارزشمندي نيز خلق مي شود و در مواردي در عرصه هاي بين المللي نيز خوشبختانه معماران ايراني موفقيت هايي به دست آورده اند، اما شرايط كلي موجود هنوز به نحو مطلوب پاسخگوي نيازها، خواسته ها و انتظار هاي جامعه معماران و دانشجويان كشور نيست و چه در زمينه آموزش و چه در عرصه مسابقات و نيز در مورد نقد معماري ضرورت بازنگري برنامه ها وجود دارد.
شايد يكي از عوامل عدم تحرك كافي مربوط به روحيه محافظه كارانه جامعه حرفه اي است كه نقش مهمي در پرهيز از نوآوري، ابداع و نقد خلاقانه معماري دارد. غلبه روابط بر ضوابط در برخي از موارد در زمينه ارايه و انجام طرح ها و اجراي مجموعه ها و بناها، و همچنين بافت سنتي حاكم بر روابط حرفه اي در عدم تحرك كافي فضاي معماري كشور بي تأثير نيست و با وجود اينكه در چند دهه اخير همايش ها، مجموعه مقالات، گزارش ها و بررسي هاي فراواني در زمينه آموزش معماري صورت گرفته، اما گويي فاصله ميان انديشه، گفتار و كردار ما چنان زياد است كه به سادگي امكان پديد آوردن تحولات اساسي در آموزش و حرفه معماري ميسر نيست، به ويژه آنكه به نظر مي رسد در شرايط موجود غالبا بسياري از مراكز، سازمان ها يا نهاد هاي آموزشي، اداري يا اجرايي مربوط به معماري بطور نسبتا مستقل، برنامه ها و كارهاي خود را انجام مي دهند، بدون اينكه به صورتي مناسب، لازم بدانند كه ضرورتي براي هماهنگي با ديگر مراكز و سازمان ها وجود دارد. براي نمونه مي توان به چهار مركز مهم آموزش معماري و شهرسازي دانشگاه تهران با بيش از 65سال سابقه، دانشگاه شهيد بهشتي با چهار دهه، دانشگاه علم و صنعت با سه دهه و دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 15 سال سابقه اشاره كرد كه تاكنون ارتباط، تبادل و همكاري مناسب و شايسته اي در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي با يكديگر نداشته اند و از تجربيات يكديگر چندان استفاده نكرده اند. طبيعي است هنگامي كه مراكز علمي در يك شهر با يكديگر همكاري متقابل ندارند، نمي توان انتظار داشت كه مراكز و سازمان هاي اداري -اجرايي با يكديگر يا با دانشگاه ها همكاري هاي قابل توجه، سودمند و ارزنده اي داشته باشند.
ناهماهنگي مراكز آموزشي و نبود نوعي مركز يا مراكز علمي معماري كه از صلاحيت كافي و لازم براي توسعه معماري برخوردار باشند، موجب شده است كه در مواردي برخي سازمان ها يا مراكز به خود اجازه دهند براساس معيارهايي كه براساس نظر چند نفر تدوين كرده اند، معماران را طبقه بندي كنند.


20140110-172230.jpg
انگيزه ها و عوامل اقتصادي نيز در مواردي بر پيچيدگي و دشواري موضوع افزوده است، زيرا از يك سو رقابت و كنش هاي اقتصادي ميان معماران و مسايل ناشي از آن و از سوي ديگر ارتباط بين مردم و معماران را مشكل ساز كرده است.
به نظر نمي رسد در شرايط موجود راه حل كوتاه مدت و مناسبي وجود داشته باشد، زيرا توجه به ارتقاي كيفي حرفه و دانش معماري نيازمند فضايي خاص است كه به صورت آگاهانه از يك سو معماران، مدرسان معماري و برنامه ريزان آموزشي و از سوي ديگر مردم و جامعه استفاده كنندگان از فضاهاي معماري و شهري نسبت به آن و ضرورت بازنگري در اهداف و برنامه هاي آموزشي و چگونگي روند طراحي و اجراي ساختمان ها احساس نياز كنند و چنين فضايي مستلزم پديد آمدن نوعي روابط حرفه اي و اجتماعي تكامل يافته و تعالي خواه است، در حالي كه اينك تنها به سبب مساله زلزله و خطرهاي ناشي از آن نسبت به مستحكم سازي بناها و ضرورت رعايت اصول فني حساسيت و آگاهي پديد آمده است، اما نسبت به جنبه هاي عميق زيبايي شناسانه فضا هنوز محيط و جامعه، مناسب و مساعد نشده است، به ويژه آنكه جنبه هاي اقتصادي و در مواردي كمبود فضاهاي مورد نياز به گونه اي است كه مجال چنداني براي مسوولان و مردم جهت انديشيدن در باب چگونگي و ويژگي هاي كيفي فضاي معماري باقي نمي گذارد.
در اين شرايط چه بسا بتوان با پايه ريزي بنيان هاي نقد آكادميك معماري، به تدريج زمينه مناسبي براي گفتمان درباره معماري معاصر ايران و ارزيابي آن فراهم آورد. زمينه و بستري كه هر كس يا هر مركز يا نهاد مرتبط با معماري ضمن بررسي و نقد ديگران، خود را نيز در معرض نقد و بررسي قرار دهد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری