:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
آیا پژوهش معماری و شهرسازی یک امر تزئینی است؟

Hooman Foroughmand Araabi هومن فروغمند اعرابیوجود دانشگاهها و بنیادهای آموزشی به عنوان نهادهای پرورش نیروی متخصص مدتهاست که در جامعه پذیرفته شده است، متخصصان امروزین عرصه های معماری و شهرسازی تقریبا همگی آموزش دیده های دانشگاهها هستند. چه این متخصصان در دانشگاههای خارجی چه دانشگاههای ایرانی آموزش دیده باشند محتوای دانشی که فراگرفته اند عمدتا دانشی بوده است که در دانشگاهها و توسط متخصصان دیگر کشورها به دست آمده است. در این شرایط این سوال که آیا اصولا پژوهش امری ضروریست سوالی مهم و ضروری می نماید.

یکی از فوائد پژوهش که فایده ای عرضی است اعتبار پژوهشگر است، کسی که در سوابق کارشان انواع و اقسام مقالات و پژوهشها هست قطعا می تواند شرایط بهتری برای کار و کسب درآمد به دست بیاورد. مواهب و مزایای تحقیق امروزه بیشتر از گذشته شده و ستاره شغل پژوهشگری بیش از پیش می درخشد. هر کجا که حقوق فرد مطرح است حقوق جمع و وظیفه فرد در برابر حقش هم مطرح است. سوال اینجاست که پژوهش را چگونه باید سنجید، و آیا اساسا پژوهش لازم است؟ و یا اینکه معیارهای کنونی پژوهش آیا حقیقتا به حل مسائل امروزین معماری و شهرسازی و نه افراد معماران و شهرسازان کمک می کند؟ آیا هزینه کردن جامعه برای پژوهش امری ضروریست؟
دو رویکرد در برابر ارزیابی ضرورت پژوهش می تواند اتخاذ کرد. اول بر اساس شرایطی که پژوهش در ایران دارد و دوم بر اساس شرایطی که پژوهش باید داشته باشد. به نظر بنده لزوم پژوهش بر اساس شرایط کنونی و موجود پژوهش خیلی موجه نیست با این توضیح که اگر عمده پژوهش های موجود اساس انجام نشود لطمه ای به جامعه علمی نمی خورد و این بودجه می تواند در امر آموزش بهتر هزینه شود. این نوع پژوهش ها اصولا منافع فرد را بیشتر از منافع جمع تامین می کنند اما در شرایط مطلوب شرایط چنین نیست. به نظر می آید که یکی از دلایل ضعفهای کنونی اشتباه در جهت گیری ها بوده است. البته این ادعا به این معنا نیست که پژوهشگران نباید از امر پژوهش منتفع گردند بلکه بدان معناست که منافع پژوهشگر و جامعه باید در راستای هم قرار بگیرند.
در شرایط مطلوب پژوهش بخشی از آموزش است به عبارت دیگر آموزش پژوهش بخشی از کار آموزش است. دانشگاه صرفا نهادی برای انتقال دانش و مهارت طراحی نیست و فارغ التحصیلان دانشگاه باید علاوه بر دانش حیطه تخصص خود روش پژوهش برای نو کردن و گسترش دانش و تجربه خود را کسب کنند. اما در شرایطی که سالها دانشگاهها در این امر خواسته یا ناخواسته کوتاهی کرده اند پتانسیل زیادی برای ایجاد نهادهای غیر انتفاعی در این راستا وجود دارد. این بدان معناست که ضرورت پژوهش و تربیت پژوهشگر در شرایط کنونی بیشتر است. پژوهش مطلوب هم نیاز به نهاد و کار نهادی دارد. نهاد مطلوب آموزشی قاعدتا خدماتی به شرکت کنندگان ارائه می دهد که بدون گواهینامه و مدرک پایان دوره هم برای شرکت کنندگان مفید است. معرفی انتقادی منابع مهم حوزه مورد پژوهش از شرکت کنندگان تحلیلگرانی می سازد که توانایی تحلیل و احتمالا تولید منابع آتی را هم خواهند داشت. برای تولید دانش بجای استفاده دانشی که لزوما برای حل مسائل شهرهای ایرانی تدوین نشده لزوم گسترش رویکرد پژوهشی ضروریست.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری