:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
سنت لندسكيپ شهرى

نسترن رضوى Nastaran Razaviلندسکیپ شهری حداقل دو ریشه دارد:میراث تمدنهای باستانی در ایجاد سازه های اسکان و تاریخ معماری منظر و شهرسازی.با توجه به ریشه های آن، استراتژی لندسکیپ شهری می تواند تبدیل به ابزارهای قدرتمندی برای شهرهای قرن 21 شود.

 طبیعت و شهر- شهرسازی و لندسکیپ.  شرایط همواره در هم تندیده شده- از یک مکمل دو تایی به در  اثر آنتاگونیستی. امروزه، انطباق و استفاده کلمات، نشانه تجدید نظر از رشته ها، مقیاسها و نگرانیها در ساخت محیط زیست ساخته شده است. لندسکیپ شهرسازی به نوعی سوار هر دو موج واقعی و صحیح محیط زیست است و هر چه متخصصین، دانشگاهیان- و حتی واحدهای دانشگاهی- خود را با این رشته تراز می کنند، تعریفش بیستر دشوار می شود. برای بعضی آن شاید فرصت لبی است، برای دیگران یک مسیر فرار از غیر طراحی با عقب نشینی از استفرار روند نامعین است. هنوز برای دیگران، این راهی برای تعامل دوباره و دخالت در محیط زیست ساخته شده است- با منطق ، لندسکیپ به عنوان یک المان ساختاری برای هدایت شهری است. این مقاله ادعا می کند که لندسکیپ شهری بسیار جدید نیست و دارای حداقل دو قرن خدمت، ریشه هایش، یکی مبتنی بر هوش است که منجر به هدایت تمدنهای کخن به دنبال تعادل در ایجاد ساختارهای مسکونی است از طریق لندسکیپ است و دیگری ناشی  از سابقه هر دو معماری منظر و شهر سازی است.

 میراث بومی لندسکیپ شهری

از توپوگرافی تراس دار ماچوپیچو در پرو، به قسمتهای شهرنشین بنارس بر روی رود مقدس گنگ در هند، به شهرهای معبدی و شهرستانهای آنگلور در کامبوج، به شهر باستانی هرم-آب توتی هاکن در مکزیک، به شهرهای تپه ای دریای مدیترانه، به زمینهای ساده و بی شمار کشاورزی در سراسر جهان، شهرک سازی ها به دقت طراحی شده تا به تعامل با هر دو جنبه سازنده و نمادین این سرزمینها بپردازد. مطالعات موردی متعدد ( به عنوان تمدنهای ناپدید شده) که وجود لندسکیپ شهری بومی را اثبات می کند، تحقق فضایی روایات خاص جهان بینی و ایدئولوژی را آشکار می کند. با این حال ، در مجموع آنها، شهادت به یک زنجیر از تلاش بشر به عنوان مولد تبدیل و ماهیت اجتماعی و فرهنگی مناسب و لندسکیپ می پردازند. به منظور راهنمایی موثر از استفاده آنها، شغل و شهرنشینی.

 میراث معماری منظر

بدیهی است، تئوری غنی و ساخته شده حرفه معماری منظر، گفتمان امروزی و عملکرد لندسکیپ شهری را تغذیه می کند در اوایل فرن نوزده، کار گیاه شناس اسکاتلندی جان کلودیس لندن در لندن، به ویژه نکاتش برای اماکن تنفس برای کلانشهرها (1929)، مقدمه ای برای گنجاندن کمربند سبز به عنوان عناصر ساختاری در برنامه های توسعه شهری بود.

در ایلات متحده ، فردریک المستد بوستون و پروژه گردنبند زمرد(1896-1878) اغلب مرجعی به عنوان نمونه برای پروژه های لندسکیپ شهری از طریق مدرنیته کردن و بالقوه بودن برای بیان پارامترهای مفهومی برای پروژه های معاصر هستند.

ادغام لندسکیپ آن، زیر ساختها و معماری، نه تنها از طریق افقی ( مسطح) تقاطع استفاده های مختلف ( خودرو، تفریحی، بازنمودی) و ارتباط مقیاسها ( مکانهای مشخص در شهر و به عنوان بخشی از سیستم بزرگتر ارضی، بلکه در مقابل ، در برابر غنای عمودی (مقطعی) که شامل بهبود ساختاری ( مترو، فاضلاب، برق، آب و غیره) در سطوح زیرین می شد، انجام  می گرفت.

پروژه گردنبند زمرد، به طور همزمان یک سیستم کاهش جزر و مدی ، راه پارک خودرو، پروژه توسعه املاک و مستغلات و یک پارک عمومی و یک سایت برای باغ شهری است- تمام مربوط به یک سیستم شهری حتی بزرگتر از پارکها و راههای پارک است.

طراحی مک هارگ با طبیعت (1969) و زبان رسمی ریچارد فورمن از اکولوژی محیط زیست، رویکرد زیست محیطی امروز برنامه ریزی و طراحی را بیمه کرده است ، که به نظر می رسد، به دوباره معکوس کردن قرنهای قدیمی یهودی، مسیحی می پردازد که در آن طبیعت (جهان) اساسا به عنوان شاهد ، با مردم به جهت تبدیل کار و به طور دیالکتیکی در گیر است. آیا چنین مفاهیمی در واقع، به عنوان پیشگویی اسحاق، آنتی تزی برای پر کردن برش کوهها و درههاست؟ آیا این وارونگی در رویکرد از المستد به مک هارگ از دوباره ساختن طبیعت در مقابل کار کردن با نیروهای طبیعت نشان داده شده است؟

آیا گفتمان معاصر به دنبال فجایعی از جمله طوفان کاترینا در نیوارلینز و یا رانش زمین در ریو نشانه هایی برای تغییر اساسی آرام اما مطمئن است؟

 میراث شهرسازی

از زمان روند دوگانه صنعتی شدن و شهر نشینی در قرن 19 ، شهرسازان در تلاش برای مشمول کردن طبیعت در شهر هستند. در نتیجه فقدان هیچ مفاهیم و مدلهایی که سعی به بازگردان یا دوباره ایجاد طبیعت کرده باشد، نبوده است روابط شهری و مقیاس محیط شهری یا حداقل نزدیکی به طبیعت تضمین شده است. با این حال، می توان گفت که دوران گسترش باغ شهر ها، کمربند سبز، انگشتان سبز، کریدرهای سبز، سیستمهای پارک، پارک وی ها و غیره در واقع یک امتیاز ناچیز برای عملیات بزرگتر توسط شهرنشین هاست.بخش دره ای پاتریک گدی (1917)، نمونه ای از مناطق زیستی است که الهام بخش انجمن برنامه ریزی منطقه ای لوئیس ممفرد بوده است.

و شهرهای جدید، از لفانت واشنگتن دی سی، تا اسلام آباد(1959-63) تا چندیگراه لوکوبوزیه و شهر هایی که کمتر باطبیعت همراه شده از طریق پوتو ماک با شکوه، تپه های مارگالا و پارکهای چشمگیر ، با تار و پود کمربند سبز ادغام شده اند. در چنین طرحهایی، فرهنگ و طبیعت، شهر و لندسکیپ در شرایط معادل هستند. لندسکیپ ساخته شده حتی اگر مستلزم کاشت سیستماتیک کوهها باشد. همانطور که در اسلام آباد تنظیم شده است محیط و چهار چوبی هستند که که در آن شهر تعبیه شده و لندسکیپ و شهرسازی در هم تنیده می شوند. در مورد واشنگتن، لحظه ای که شهر نشینی بی پایان این سرزمین را تحت الشعاع قرار داد. حوضه رودخانه پوتوماک به طور ناگهانی" ستون فقرات منطقه ای" طرح شد.چنین رویکردی در تضاد با لودویگ هیلبر سمیر در پارک لا فایت دیترویت (1965-1961) است.همچنین توسط لندسکیپ شهرسازی اشاره شده، به عنوان یک پیشرو در این زمینه ، که در آن شهر برای انحلال در طبیعت به دقت تجزیه تحلیل و بازسازی شده است. شهر به عنوان استعاره ای برای طبیعت و روند آن توسط رینر بنهام  در لس انجلس بیان شده: معماری چهار اکولوژیک (1971) و مطالعات ترافیک فیلادلفیا از مطالعات لویس کان (1951-53)

 لندسکیپ شهری امروز

طبیعت و شهر. لندسکیپ و شهر سازی. شرایط غیر قابل اجتناب است و به طور جدایی ناپذیری محدود است. با این حال، امروز کنت فرمپتن در این نکته ایستاده است که ابزارهای شهر سازی به تنهایی به نظر می رسد قادر به مقاومت در برابر تمایلات یکدست محیط ساخته شده که به درجه خاصی، صاف کردن فرهنگ و مکان هاست نمی تواند باشد.تا حدود زیادی لندسکیپ به عنوان نجات دهنده حرفه محیط ساخته شده، اذعان به ظرفیت خود برای تغییر شکل فضای شهری داده است. ورود قوی و مجدد آن در مرحله طراحی با نا توانی حرفه ای برنامه ریزی که به طور متقاعد کننده ای با شرایط سیال سیاست و اقتصاد امروز است، دست کم گرفته شده است.مفهوم  لندسکیپ به عنوان فرایند، فعال ، پویا، سیستم های عملیاتی همجوش برای نیاز به مدیریت پیچیدگی برای تغییر و پاسخ دادن به سیاستهای در حال تحول، اقتصاد جهانی و درجه کلی تر از عدم قطعیت است. به طور همزمان، لندسکیپ شهری اجتناب ناپذیر از مقیاسها و دیسیپلین در مکانهای استراتژیکی بیشتری نسبت به مفهوم شهرسازی در لوئیس سرت 1950، ناشی از یک لحظه از بحران در طراحی محیط زیستی شاخته شده  است.

با این حال، جذابیت لندسکیپ شهری دامی برای خود اوست. این گفتمان با ابهامات و شعارهای مد روز تفسیر یا بیان می شود. استفاده استعاری لندسکیپ و طبیعت ، همیشه ، در حال تغییر با هرج و مرج و نامشخص- بازیچه رویکرد پست مدرنیزم- جایکه طراحی هایپر در عدم طراحی و بالعکس مبدل شده است. هر دو تحصیل کرده ها و دست اندرکاران، فرهنگ لغت بسیار انتزاعی و فرایندهای طبیعی را برای عملکرد به عنوان انتفاد از برنامه ریزی مدرن ،ربوده اند. با این حال طراحیهایشان به راستی خواهان درجه بالایی از کنترل است، اختراع مجدد جهان بینی جایگزین مکانیکی جهانی است که در واقع نیاز به طراحی، نه کمتر اما طراحی بیشتر است.

 تعریف و علاقه در لندسکیپ شهرسازی از این واقعیت چاپلوسی و مفهوم بهره وری رنج می برد. با این حال در کل از آنچه که انتظار می رقت، لندسکیپ پدیدار شناختی با تجربه بسیار کمتر در نوشتن و ساخت پروژه است، در عوض؛ همانطور که به عنوان تکنیکهای نمایندگی معاصر نشان داده شد، گفتمان و پروژه ها با وجود ادعاهای ضد و نقیض ساخته شده، باقی می ماند. لندسکیپ در کار و زیر ساختهای بهره وری در محل کار به سرعت در حال جهانی شدن توسط روند دوباره ساخته شدن و نوآوری در فن آوری، ارتباطات و حمل و نقل شده اند. لندسکیپ شهرسازی امکان تولید زمینه های منظره، معماری ، شهرسازی  را به صورت ترکیبی از گفتمان که اجازه برای خلق بافتهای جدید ساخته شده و لندسکیپهای جدید را می دهد، فراهم می سازد.لندسکیپ می تواند جذب هدایت حملات متناوب غلظت و پراکندگی ناشی از حرکت فرار سرمایه گذاری و پراکندگی ناشی از حرکت فرار سرمایه قدرت از طریق ایجاد روابط منطقی و سیستمتیک باشد.

 ابزار قدرتمند برای شهرهای قرن بیست و یکم

 فاجعه طوفان کاترینادر نیوارلینز(2005) و بارانهای اخیر ناشی از لغزش در دامنه کوههای ریو دو ژانیر تصدیق ضرورت به کار با منطق لندسکیپ و نیروهای تحمیل شده به آنهاست. لندسکیپ شهرسازی، دارای فوریت تجدید شده نه تنها از مانتراهای بیداری و پاسخ به آب و هواست ، بلکه به عنوان شواهدی وجودی از شاهکارهای مهندسی  در شهرنشینی نامناسب دارای عواقب بد شهرنشینی است. لندسکیپ شهر سازی می تواند استراتژی شهرسازی باشد که به تشکیل ترسیمی و  مقاومتی اجتماعی و فرهنگی سرزمین و قدرت مهیج لندسکیپ، صدا می بخشد. با درک متقابل سازنده بین استراتژی های زیست محیطی و شهری به این معنا که پروژه ها ممکن است سیستم های جدیدی از شبکه های به هم پیوسته را تشکیل دهند که سازه های موجود را تکمیل می کنند. در استراتژی لندسکیپ شهرسازی- سایت، سازه کنترلی روابط بین فرهنگ و طبیعت است، پدیده های سایت دستگاههای مواردی برای اشکال جدید و برنامه ها می شوند. یکپارچه سازی پشتیبانی اصول مثبت اکولوژی در لندسکیپ شهرسازی قدردانی از کار با مقیاس بزرگتر منطثه ای است،( حوضه ها، اکوسیستمها، زیر ساختها و الگوهای اسکان). ارتباط متقابل و پویا شهری و روستایی ایجاد کلان شهر حومه ای روستایی می کند. فرم و شخصیت استراتژیهای شهر سازی لندسکیپ از شکا گیری اجتماعی و فرهنگی بافتهای فیزیکی شکل می گیرد. اندسکیپ شهرسازی توصیفی- چیزی که غیر خوب تز مد اقتاده است که نمی ترسد به تعامل مادی فرهنگی بپردازد- می  تواند از خواندن دقیق لایه های سرزمینهای رقابتی و بررسی پتانسیل تکامل بپردازد.

منطق موجود در لندسکیپ- از جمله لایه های تاریخی و تخشیش بودجه، می تواند در مقیاسهای مختلف  دوباره سازمان دهی و متصل به زیر ساختهای جدید شود. منطق خاص لندسکیپ موجود زمینهای وسایل اوراق، می تواند استرس زا باشدو مداخلات جدید با ظرفیت های ساختاری می تواند واقعیت را اصلاح کند. استراتژی شهر سازی می تواند تبدیل به ابزارهای قدرتمندی برای مذاکرات بین بازیگران مختلف و رقبای شهری حوزه های قرن 21 باشد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری