:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
استقلال و آزادی عمل در سیستم آموزش عالی

علي خيابانيان Ali Khiabanianانقلاب فرهنگی آموزش معماری یا سایر رشته های هنری را مانند آموش علوم تجربی در نظر گرفت؛ آموزش و پرورش استعدادهای کلیه دانشجویان را در یک قالب و در یک مسیر آموزشی تدوین نمود. و سیستم واحدی که به دانشگاه تهران در مقابل سیستم آتلیه ای تحمیل شده بود را تایید کرد. و این خود نقطه شروعی بود بر نابسامانی آموزش در دهه های اخیر. بر مرز بندی آموزش هنر، بر آموزش کلی و گروهی هنر و مباحثی چون نمره و مقایسه که خلاقیت دانشجویان را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

سنجش و انتخاب دانشجویان هنر و معماری برای ورود به دانشگاه و اعطای مدرک و تشخیص توانمندی دانشجویان بر اساس مباحث تئوری و محاسباتی و اندکی کار عملی، درخت پر شاخ و برگ معماری ایران را به خشکی و بیهودگی سوق داده است. زمان پرورش و تعالی توان مندی دانشجویان با یکدیگر یکسان نیست، تاخیر محدود و کنترل شده در ظهور و شکوفایی استعداد هنری دلالت بر ضعف یا بی استعدادی دانشجو نمی باشد. (ساعد سمیعی، ا، 1384) نیاز به فضایی آزاد تر و رها از هر بند و سنجش علمی و منطقی – مشابه علوم فنی و مهندسی – در دانشکده های هنر کاملا احساس می شود.
سرشت ویژه آموزش عالی «استقلال» آن است. دستوری برای شیوه آموزش جز آزادی استاد و دانشجو در انتخاب راه و رسم آموزش دادن و آموزش دیدن وجود ندارد و چون سرانجام، این رابطه استاد و دانشجو است که امر آموزش را پیش می برد، فراهم کردن چهارچوبی برای امکان انتخاب آزاد این رابطه است که تناقضی به وجود نخواهد آورد. چهارچوب این امکان استقلال دانشگاه هاست. اگر به تعداد دانشگاه ها راه و رسم و محتوای آموزشی فراهم شود، استادان فضای مناسب خود را خواهند یافت و دانشگاه ها نیز استادانی هماهنگ با راه و رسم خویش پیدا می کنند. اینکه گفته می شود هیچ شیوه و محتوای آموزشی موجود در مدارس معماری جهان کامل و بدون نقص نیست گرچه به طور مطلق صحیح است، اما در مقایسه، در دانشگاه های مستقلی که بر پایه آزادی استاد و دانشجو شکل گرفته اند به نسبت، معماران موفق تری آموزش دیده اند. مدرسه ای موفق خواهد شد که با تغییرات فرهنگی، فنی و اجتماعی سریع زمانه ما انعطاف پذیری بیشتری به خرج دهد. بی شک چنین مدرسه ای جایی نیست که هر روز در برنامه های خود تجدید نظر کند.
آموزش‌ همیشه‌ نباید خود را با شرایط‌ و مقتضیات‌ جامعه‌ سازگار كند، بلكه‌ در وهله‌ی‌ اول‌ ضروری‌ است‌ كه‌ خود را با شرایط‌ و نیازهای‌ دانش‌آموز سازگار كند. آموزش‌ خلاقه‌، در بهترین‌ و كامل‌ترین‌ شكل‌ خود، احساسی‌ از پیش‌بینی‌ به‌ دانش‌آموز اعطا می‌كند. احساس‌ پیش‌بینی‌ به‌ این‌ معنا است‌ كه‌ محصل‌ با شناخت‌ توانایی‌ها و محدودیت‌های‌ خود، حالتی‌ انعطاف‌پذیر نسبت‌ به‌ جهان‌ پیدا می‌كند؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ قادر است‌ خود و اهدافش‌ را تغییر دهد و در هر لحظه‌، بهترین‌ واكنش‌ ممكن‌ را نشان‌ دهد. پس‌ در آموزش‌ خلاقه‌، فرد به‌شدت‌ در برابر كار و هدفش‌ احساس‌ مسئولیت‌ شخصی‌ می‌كند، زیرا می‌داند بازتاب‌ اعمال‌ او بر شكل‌گیری‌ سرنوشتش‌ تأثیر فراوانی‌ دارد.
گونه گونی دانشگاه ها فضایی از رقابت به وجود خواهد آورد، هر مدرسه ای در زمینه ای خاص سرآمد خواهد شد و دانش آموختگان آن در عرصه وسیع کار حرفه ای بنا به توانایی ها و آموخته های خود جایگاهی خاص خواهند یافت. (نسرین،م، 1376،ص 65)
استقلال و آزادی عمل در دانشگاهها از آنجا که دست اساتید را باز می گذارد تا در روند تدریس بهترین و مناسب ترین روش ها را برگزینند، لاجرم استاد را وا می دارند به شناخت بهتر و دقیق تری از دانشجویانش برسد و برای اینکه متکلم وحده نباشد، هر دانشجویی را با توجه به زمینه توانایی ها و استعدادهایش در بخشی از روند ندریس فعال کند. دانشجو نیز در چنین سیستمی فرصت بروز دارد و نه تنها از اشتباهات خویش شرمسار نمی شود، بلکه با همه گریزپایی احتمالی اش، می ماند و همراه می شود و می کوشد تا داشته ها و آموخته های خویش را هر چه بهتر به رخ بکشد.
اما این همه که در وصف چنین فضایی گفته شد، را بگذاریم در یک کفه ترازو، چرا که می شود ویژگی ای همسنگ آن برای کفه دیگر ترازو در چنین مدارسی یافت. مهمترین و اصلی ترین محصول یک سیستم باز و فعال آموزشی، دستاوردها و تولیدات علمی دانشجویان و اساتید است که در جریان همکاری و همفکر آنها رخ می دهد و نتیجه تعاملاتی است که در روند تدریس و آموزش اتفاق می افتند. ایجاد چنین فرصتی –هر چند به قیمت شخم زدن تمامی سیستم آموزش عالی و تجهیزات و امکانات آن- یک ضرورت انکار ناپذیر می نماید و به هیچ عنوان نمی توان ندیده اش گرفت. مسئولین و تصمیم گیران عرصه آموزش عالی و حتی در رده های پائین تر خود اساتید و دانشجویان با اندکی تامل در می یابند که چگونه سالهاست آموزش نادرست در دانشگاهها و مدرک گرایی از ابعاد متخلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. سرمایه گذاری برای ایجاد تحول در جامعه هر قدر که باشد ارزش آن را دارد که روزی روزگاری هر چند بسیار دور، اداره و اجرای امور را افرادی خلاق، نو اندیش و مبتکر به دست گیرند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری