:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
پیرامون سازمان نظام مهندسي

HamidReza Fereydooni حمیدرضا فریدونیهيات مديره نظام مهندسي هر سه سال يكبار توسط راي مستقيم مهندسان عضو سازمان از بين نامزدهايي كه حداقل داراي پروانه پايه 2 هستند انتخاب مي شود. به محض استقرار هر دوره از هيات مديره، در اولين جلسات هيات مديره، هيات رييسه سازمان براي يك دوره يكساله انتخاب مي شود.

در طول سال گذشته نظام مهندسي ساختمان توانست با تدوين، ابلاغ و اجراي آيين نامه آموزشي مهندسان عضو سازمان و حذف امتحان پروانه اشتغال از پايه هاي دو و يك براي اعضاي سازمان گام مهمي را به سوي نگاه بلند نظام مهندسي براي اداره و راهنمايي مهندسان عضو سازمان بكند. به نظر مي رسد اگر پيگيري برنامه هاي آموزشي سازمان نظام مهندسي به روشي صحيح و مداوم و تا حصول به نتايج ملموس و قابل ارايه پيگيري شود، مي توان اميدوار بود كه شاهد ارتقاي وجهه سازمان نظام مهندسي بين مهندسان عضو سازمان در درجه اول و در درجه دوم تثبيت موقعيت و جايگاه سازمان در بين ساير سازمان ها، شوراها و نهادهاي تصميم گيري زيرمجموعه دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر باشيم. همين چند روز اخير بود كه سخنگوي دولت اعلام كرد، 20 ميليارد تومان اعتبار براي آموزش كارگران ماهر ساختماني به سازمان فني و حرفه اي اختصاص پيدا كرده، مسلما با تثبيت موقعيت آموزشي سازمان نظام مهندسي، سازمان هم مي تواند از طرف دولت و مجلس با اختصاص بودجه لازم به عنوان مجري آموزش هاي حرفه اي براي مهندسان، تكنسين ها و كارگران ساختماني مطرح شود و سازمان نظام مهندسي مي تواند با جذب اين بودجه ها هم خدمت سازنده اي را انجام دهد و هم با ايجاد سازوكار هايي مشابه سازوكار آموزش مهندسان توسط مهندسان زبده و كارآمد، آيين نامه هاي لازم را درباره نحوه تشكيل شركت ها و موسسات آموزشي توسط مهندسان براي آموزش تكنسين ها و كارگران ساختماني را ارايه كند. در اين صورت نظام مهندسي مي تواند با ارايه يك برنامه آموزش جامع و كامل تمامي عوامل مشغول در يك پروژه ساختمان را از پايين ترين رده كه همان كارگران ساختماني هستند تا بالاترين رده فني كه مهندسان محاسب، طراح، ناظر و مجري پروژه هستند را تحت آموزش هاي لازم قرار دهد.

در اين صورت است كه سازمان نظام مهندسي مي تواند ادعا كند كه مفاهيم روز فني، آخرين قوانين و به روزترين روش هاي ساخت را از طريق آموزش هاي موردي تك تك عوامل كارگاه براي ساكنان شهرها و روستاها به ارمغان آورده است. آموزش مهندسان، تكنسين ها، كارگران ساختماني به صورت يكپارچه و در قالب يك برنامه مدون مي تواند باعث ايجاد يك انقلاب فني در رابطه با ساخت بناهاي مقاوم در برابر زلزله و مناسب براي سكونت باشد.

اگر حلقه مفقوده آموزشي توسط سازمان نظام مهندسي تدوين و تكميل شود در اين صورت وزارت مسكن و شهرداري مي تواند اميدوار باشند كه خواسته هاي فني و قانوني ايشان در شهرها و روستا گوش شنوايي به نام مهندسان توانمند، تكنسين هايي داراي دانش روز و كارگران ماهر فني داراي شناسنامه مهارت فني دارد و گرنه در صورت عدم اجراي آموزشي يكپارچه و هدفمند عوامل داخل در پروژ ه هاي ساختماني هيچ گاه نمي توان به اجراي منويات دولت، مجلس، شوراي شهر و شهرداري ها اميدوار بود.

در اين صورت، تصويب و ابلاغ هر طرحي براي ارتقاي ساخت و ساز در شهرها و روستاها چون زمينه اجرا ندارد تنها مي تواند واقعيت تلخي به نام عقب ماندگي روش هاي ساخت و ساز موجود در كشورمان را نسبت به دنيا به رخ بكشد. همين!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری