:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P گزارش
براي هواي تازه...!

Azar Mohajer آذر مهاجرمحدوديت منابع انرژي، آلودگي هاي ناشي از مصرف غير اصولي و بي رويه و خطراتي كه اين شيوه به دنبال دارد، در بسياري از كشورها زمينه هاي تحقيق و پژوهش درباره شيوه هاي استفاده بهينه از سوخت و صرفه جويي را به دنبال داشته و اين شيوه ها بيش از 20 سال است كه در بسياري از كشورها به كار گرفته شده، البته پاسخگو هم بوده است.

چنانچه فرض كنيم چگونگي بهره گيري از منابع، زندگي در يك شهر را به شرايط ايده آل نزديك يا از آن دور مي كند، به صرف وجود المان هاي بصري زيبا و كار آمد، ساختمان هاي مناسب، اصولي و شكيل و فضاهاي تعريف شده وكاركردگرايانه، نمي توان شهري را حايز همه شرايط ايده آل دانست و اگر روش هاي بهينه مصرف انرژي را هم در ايجاد شهري ايده آل موثر بدانيم كه البته سهم قابل توجهي هم دارد، نقش مهندسان مشاور، دستگاه هاي ناظر و كارفرمايان در مقوله ساختمان سازي به ساخت بناهايي صرفا زيبا خلاصه نمي شود و در بسياري موارد از جمله طراحي و انتخاب سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي هر بنايي اعم از مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي و... مي توان از اين گروه ها توقعي ويژه داشت....
شوفاژهاي بي سرنوشت!
در حال حاضر به دلايل بسيار كه مي توان مسايل فرهنگي و اقتصادي را از جمله اين دلايل بر شمرد، در بسياري موارد سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي مورد استفاده در ايران با استاندارد هاي جهاني فاصله بسيار دارند و شايد حتي بتوان سهم قابل توجهي از آلودگي شهر هاي بزرگ به خصوص تهران را از همين سيستم هاي ناكارآمد دانست.
استفاده از كالاهاي غير استاندارد و شيوه غير اصولي استفاده و به كارگيري كالاهاي تاسيساتي، سبب توليد گاز هاي CO و NOX و در نتيجه آلودگي هوا مي شوند و البته بيماري هاي بسياري را براي شهروندان به همراه دارند؛ به جز همه مشكلاتي كه اين كالاها و شيوه هاي سنتي مصرف سوخت به همراه دارند، مساله آلودگي هوا و محدوديت منابع باعث مي شود لااقل در اين باره به آينده فرزندانمان جدي تر بينديشيم اما هنوز هم در بسياري موارد، تنگناهاي اقتصادي باعث مي شود، پيش از هر چيز، قيمت كالاهاي تاسيساتي و نه كيفيتشان در خريداري و استفاده از آنها نقش داشته باشد و از همه مهمتر به اين دليل كه هنوز فرهنگ استفاده از شيوه هاي نوين و فن آوري مدرن در اين زمينه ايجاد نشده كه اين مورد هم خود دلايل قابل تامل و توجهي دارد ، هنوز به رغم تلاش هاي بسيار سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، حتي در بخش دولتي هم كه بيشترين ميزان مصرف انرژي را دارد كارخانه هاي دولتي، واحدهاي صنعتي و... شاهد تلاش هايي نظام مند براي بهره گيري از روش هاي گرمايشي و سرمايشي كارآمد نيستيم.
امروزه ديگر در دنيا از سيستم هاي گرمايش يا سرمايش موضعي CONVECTIONALمثل رادياتور و فن كويل استفاده نمي شود؛ گراني سوخت در بسياري از كشورهاي دنيا سبب شده به راه حل هاي بهينه براي انرژي هاي محدودشان فكر كنند و راه حل هاي مناسبي پيدا كنند؛ سيستم هاي گرمايش از كف و سرمايش از سقف به صورت تابشي راه حلي است كه به عنوان بهترين روش در حال حاضر در دنيا ارايه شده است، اين سيستم هاي تابشي جايگزين شده، چيزي بيش از 40 درصد صرفه جويي به همراه دارد.
اما ما اينجا سوخت مورد نيازمان را كه بسيار ارزان در دسترس قرار گرفته، به آساني به هدر مي دهيم...! و غم انگيزتر اينكه حتي اگر از سيستم ها و روش هاي گرمايش و سرمايش روز آمد شوند، هنوز فرهنگ استفاده بهينه از آنها در كشور ما ايجاد نشده است.
قوانين هواي تازه تر!
ورود سيستم هاي جديد، توليد كالاهاي استاندارد در اين مورد و به خصوص آموزش به افراد مساله اي نيست كه بتوان از يك شركت خصوصي و حتي يك نهاد يا سازمان و دستگاه دولتي متوقع بود. اين مساله بيش از هر چيز نيازمند فراهم آوردن زمينه هاي آن و سپس همكاري بين نهادها و سازمان هاي مرتبط است كه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان حمايت و جلب سرمايه گذاري خارجي، وزارت صنايع، سازمان نظام مهندسي، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و غيره مي توانند از جمله نهاد هاي مرتبط و البته توانا و صاحب صلاحيت براي رسيدگي به اين مساله باشند و البته تلاش هايي در اين زمينه صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به قانون استفاده از پنجره هاي دو جداره و عايق كاري ساختمان ها اشاره كرد. اين نكته هم قابل توجه است كه اين قانون بايد در شيوه عملكرد مهندسان مشاور و كارفرمايان در جريان طراحي و ساخت هر بنايي به خصوص ساختمان هاي ويژه اي چون سالن هاي ورزشي، مرغداري ها، كارخانه ها، مساجد، سالن هاي اجتماعات، استخرها، كه ابعاد وسيع تري نسبت به واحدهاي اداري و مسكوني دارند، به عمل در آيند.
سازمان نظام مهندسي، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و شهرداري ها، مي توانند قوانين ويژهاي در اين باره اعمال كنند تا چنانچه مهندسان مشاور تا به حال ناخواسته و به دليل مشكلاتي چون عدم همكاري كارفرما يا مسايل اقتصادي، دست به انتخاب و اجراي سيستم هاي نامناسب و غير استاندارد زده اند، از اين پس به دليل مسايل قانوني نتوانند از سيستم هاي سنتي استفاده كنند. شايد استفاده از تجهيزات و سيستم هاي مدرن، به ظاهر گران تر تمام ميشود، اما به دليل صرفه جويي هايي كه در مصرف سوخت و پاكسازي محيط زيست ايجاد مي شود، در نهايت هم براي مردم و هم براي دولت به صرفه خواهد بود.
ماندن در وضعيت آخر!
نهادها و سازمان هاي مربوطه با توجه به قدرت، اختيارات، توانمندي ها و سرمايه هايي كه در اختيار قرار دارند، مي توانند با انديشيدن به راهكارهايي عملي، بخصوص براي شهرهايي چون تهران كه در طول سالها ساختارشان شكل گرفته و هر نوع تغيير و دگرگوني در آن حتي در موردي چون استفاده از كالاهاي تاسيساتي مناسب، به سادگي ممكن نيست و حتي اين احتمال وجود دارد كه به صرف هزينه هاي مضاعف نيز بينجامد، شرايطي فراهم كنند كه به موازات همه اقداماتي كه براي بهبود كيفيت زندگي در شهرها صورت مي گيرد در اين زمينه به جايي نرسيم كه محدوديت منابع و آلودگي بيش از حد شهرها، هر اقدامي را به دليل تاخير زماني قابل توجه، بي نتيجه بنماياند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری