:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
ضرورت استفاده از GIS در مدیریت شهری

Mohammad-Sadegh Katouzian محمدصادق کاتوزیاننیازهای وسیع و متنوع شهری، نیازمندی های شهروندان و گردشگران می‌طلبد تا با اعمال مدیریت علمی بر شهر توسعه مطمئنی برای آن تضمین و ترسیم گردد. تکنولوژی GIS موثرترین ابزار برای ارائه خدمات «مشاوره تصمیم» برای همه اقشار مرتبط با عناصر شهری می‌باشد. امروزه این تکنولوژی با توان مدیریت انواع داده‌های مکانی، توصیفی و ارتباط با تکنولوژی های دیگر مانند GPS، می‌تواند به کمک مدیران شهری آمده و آنها را در اتخاذ تصمیم بهینه با توجه به جمیع جهات همراهی کند.

جوامع شهری کنونی بر خلاف سکونتگاههای کوچک گذشته که تحلیل مشکلات و مسائل شان به صورت دستی امکان پذیر بود ،ساختار پیچیده ای دارند و لازمه مدیریت آنها استفاده از ابزار نیرومندی جهت جمع آوری ،ذخیره سازی وتجزیه وتحلیل اطلاعات انبوه است . در چنین شرایطی توجه به برنامه ریزی اصولی وانعطاف پذیر ، تمرکز زدایی در شهر وانسجام مدیریتی ضرورت دارد.
نیازهای وسیع و متنوع شهری، نیازمندی های شهروندان و گردشگران می طلبد تا با اعمال مدیریت علمی بر شهر توسعه مطمئنی برای آن تضمین و ترسیم گردد. تکنولوژی GIS موثرترین ابزار برای ارائه خدمات «مشاوره تصمیم» برای همه اقشار مرتبط با عناصر شهری می باشد. امروزه این تکنولوژی با توان مدیریت انواع داده های مکانی، توصیفی و ارتباط با تکنولوژی های دیگر مانند GPS ، میتواند به کمک مدیران شهری آمده و آنها را در اتخاذ تصمیم بهینه با توجه به جمیع جهات همراهی نماید.
با توجه به اینکه محدودیت منابع همواره با تصمیم بهینه در سطح مدیریت کلان در تعارض بوده ، اتخاذ تدبیر به منظور دستیابی به راهکارهای کاهش ریسک تصمیم مدیر در اعمال مدیریت شهری وکمک به او در تخصیص وتسطیح منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عدم وجود نظامی هدفمند در جمع آوری ، تحلیل وتبادل اطلاعات در شهر بسیاری از معضلات همچون سیل خیزی و آب گرفتگی در بعضی از نقاط شهری ، حاشیه نشینی ، رشد نامتوازن توسعه مسکن ، جمعیت وخدمات شهری و..... را لاینحل باقی گذاشته است.
در شرایطی که قریب 80% اطلاعات شهری موردنیاز سیاستگذاران وتصمیم گیران در ادارات مختلف مبنای اطلاعاتی مشترکی را دارند و وحدت نظر در خصوص شاخص های توسعه شهری به علت تعدد منابع وچندگانگی ها امری بعید می باشد ونیز خلا اطلاعاتی در بسیاری از موارد وجود دارد ، ایجاد نظام اطلاع رسانی مبتنی بر تکنولوژی GISخواهد توانست اثربخشی را افزایش داده وما را به سمت حل اصولی معضلات مذکور سوق دهد.
هدف تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی GIS دریکپارچه و منسجم نمودن مدیریت تصمیم ، تسریع در تصمیم گیری بهینه دربحث مدیریت شهری ، وهمچنین بررسی کاربردهای آن در مدیریت واحد شهری می باشد .
در این تحقیق سعی خواهد شد انواع ریسکها ، کمبودها ومخاطراتی که استفاده از این تکنولوژی را با مشکل مواجه خواهد کرد بررسی گردد ، ودرنهایت بادر نظر گرفتن تمامی عوامل ، مهمترین اولویتهای اجرایی برای استفاده از این تکنولوژی در مدیریت واحد شهری وتاثیرات استفاده از این تکنولوژی مشخص خواهد گردید.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری