:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
سفیر ایتالیا پیرامون ادبیات برای معماران سخن می‌گوید

Almara Melkomian آلمارا ملکمیانروز شنبه ششم اسفند سخنرانی روبرتو توسکانو(Roberto TOSCANO)سفیر ایتالیا در ایران با حضور اساتید و دانشجویان، به عنوان بخشی از فعالیت های پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه سوره با همکاری ریاست این دانشکده، در حوزه هنری برگزار شد.
جلسه با حضوراساتید دانشکده معماری سوره دکتر یغمایی، دکتر اصانلو، دکتر افشار، دکتر اسعدی، دکتر درودگر، دکتر فولادی، دکتر نکویی، دکتر طاهایی، مهندس کسرایی، مهندس مینویی، مهندس اکبریان، مهندس قائم مقامی و معماران مدعو شامیل محمدزاده و کیارش کیایی، شکلی کاملا معمارانه به خود گرفته بود!

toscano روبرتو توسکانو سفیر ایتالیاموضوع سخنرانی «آموزه های ادبی خویش چهره نگاری یک نویسنده» ایتالو کالوینو،( 1-سبک بالی 2- سرعت 3-هویدایی 4- چندلایگی 5-درستی) بود، توسکانو گفت: برای فردی که پیشه وی نه ادبیات است و نه کارشناس ادبیات می‌باشد، آفرینش ادبی و در درجه اول آنچه شکل رمان به خود می‌گیرد، در پیرامون خویش هاله‌ای از رازگونگی را ارائه می دارد.
«اسیر یک دیدگاه برآمده از هنر، نظر بر آن داریم تا باور کنیم که هدیه آفرینش ادبی غیر قابل توضیح باشد، و غیر قابل یافتن موضوعبت پردازش منطقی.
ولیکن کالینو، که رمانتیک هم نبود، کمی پیش از مرگ، پیامی در بر گیرنده نکاتی خارق العاده بر این دیدگاه عرفانی-ناخردمندانه در مورد هنر به ویژه هنر رمان نویسی برای ما به ارمغان نهاهده است...».
وی افزود: «در این عرصه کالوینو با فروتنی تام، به جای معرفی خویش در پرتو ذوق بزرگ و غیر قابل توضیح خویش ترجیح داده است تا از حضور در کنار ما دوری جسته و به سخن راندن از پیشه رمان نویس پرداخته و به گونه‌ای انتزاعی همچون داوری تلاش نماید تا برخی از مقررات ناظر بر این پهنه را ترسیم نماید...».

کالوینو در آموزه های خود به پردازش پنج مفهوم اساسی می پردازد:
1-سبکبالی،2- سرعت،3-درستی، 4-هویدایی، 5-چندلایگی.
و سپس به تشریح این موارد پرداخت:
توسکانو سبکبالی را مهمترین مورد برای معرفی کالوینو می داند.در این برهه هنر دیگری به ذهن ما خطور می نماید، البته در این عرصه کالوینو ما را یاری می نماید، به ویژه آن هنگام که در همان متن "جهان سنگی" بدان اشاره می‌ورزد و این خود چیزی نیست مگر هنر پیکره تراشی، کالوینو، آنچه را که به ما می گوید همانا این مطلب است که رمان نویس پیکره تراش، بایستی به پدید آوردن شکل از یک ماده خام پردازد، آن نیز از ورای حمله ور گردیدن به آن ناهمگونی های ظاهری موجود در ماده خام.
تائید بر یک چنین پیوند هنر انسانشناسانه را می توان بر نحوه اشاره کالوینو به میلان کوندرا،MILAN KUNDERA، در رمان معروف خود تحت عنوان سبکبالی غیر قابل مقاومت هستی، سراغ نمود.
وی ادامه داد: «وزن زندگانی برای کوندرا در هر شکلی از اجبار چهره می‌نمایاند؛ شبکه در هم تنیده اجبارهای اجتماعی و خصوصی که منجر به در بر گرفتن تمام جنبه های هستی آن نیز با گره هایی که هر روز تنگترمی گردند، چهره می نمایاند.»
calvino
توسکانو در توضیح سرعت گفت: «هر آنچه سبک است سریع نیز می باشد، از این روی بیش و کم طبیعی می‌نماید که کالوینو در مرتبه دوم از طبقه بندی ترجیحی قوانین خویش ناظر بر هنر ادبیات را قرار داده است. شکل زیباشناختی این واقعیت انسانی همانا واقعیات بر آمده از سرعت، ناآرامی، پژوهش و سفر ضرب آهنگ نویسندگی را به نمایش می گذارد. توانایی زنجیر وار کنار هم قرار دادن عناصر متشکله روایت بدون سقوط، مکث و نااطمینانی که می توانند موجبات خدشه غیر قابل جبران وارد آمدن به این حقیقت گردند. کالوینو به فراتر از زیبایی شناسی رفته وسرعت را در مجموعه خویش به شاخصه فکر بشری تغییر می‌نماید.».
و در ادامه به بخش درستی رسید، «کالوینو بدون هیچ گونه ابهامی و با شیفتگی نابی که از خصیصه های وی به شمار می آید اعلام می دارد که از آن روی که احساس می نمایم که نیازمند دفاع از ارزش هایی باشم که شاید به نظز بسیاری می توانند مطلق به نظر رسند.ولیکن کالوینو با عنایت به روشن بینی همیشگی خویش، یک متفکر بسته اندیش و منفی گرا نمی باشد. کالوینو برای مبارزه با چنین رویه‌ای که نه تنها زبان بل حیات فردی و اجتماع را نیز تهدید می نماید از ادبیات یاری می جوید. آن نیز ادبیاتی پرتنش و متمایل به راستی گرایی، ادبیاتی پیوند خورده با یک باور اساسی دیگر، وفاداری نسبت به تفکر قائل به چارچوب و حد...».
سپس در مورد هویدایی گفت: «از آنجایی که نمی‌توان کالوینو را به خردگرایی صرف متهم ساخت زیرا وی سخت به مقابله با ناخردگرایی می پردازد و تائید بر این نکته همانا یکی از آموزه های وی می‌باشد که ناظر بر قوه خالقه و به آفرینشی است که به دگرگون سازی مفاهیم و احساسات هنرمند به به گونه‌ای هویداگونه، پرداخته است. کالوینو بر امکان تفکر نمودن پیرامون پندار تاکید می ورزد ولیکن همزمان با نگرانی از بمباران پندارهایی که امروز و به صورت بی وقفه از طریق تلویزیون ذهن ما را هدف گرفته و بر آن سنگینی نموده، آن را گنگ ساخته و در نهایت ما را در زیر انباری از زباله دفن می‌نمایند، می تازد...».
دکتر اصانلو ریاست دانشکده معماری دانشگاه سوره در پایان به بخش چندلایگی رسید و ادامه داد: «کالوینو به منظور پرداختن به پنجمین مفهوم یعنی مفهوم چندلایگی ما را به سرعت به سوی یک زمینه فلسفی رهنمون می سازد. کالوینو بیش از هر چیز در نوشته های خود پیشنهاد واقعیت بخشیدن به آن چیزی را ارائه می‌دارد که من نام آن را "چند صدایی چیزها" نهاده‌ام. سخن از یک پویایی و غنای تجسم یافته در چندلایگی موضوعات، در پیشنهادات و پندارها است...»
و افزود، «بگذارید تا سخنان خود را با اشاره به کلاودیو ماگریس که اعتقاد دارم ما را یاری خواهد کرد تا هر چه بهتر آنچه را که کالوینو ملیل بود در ارتباط با ادبیات و در ارتباط با خویش از طریق آموزه های ادبی به ما القا نماید را درک نماییم به پایان برسانم: در تمامی این مجموعه هیچ چیز نابخردانه ای وجود ندارد، هیچ گونه تصویری که نظر بر تهی سازی تفکر داشته باشد و یا در پی تنزل مقام یک شاعر در حد یک مضحکه فرومایه باشد، وجود ندارد...».
پس از اتمام مراسم سخنرانی و پذیرایی از میهمانان همگی به اتفاق سری به رئیس روابط بین الملل حوزه هنری زدند و دکتر اصانلو آنها را از برنامه های آینده دانشکده معماری سوره مطلع ساخت.

اخبار مرتبط:
● روبرتو توسکانو سفیر ایتالیا پیرامون کتاب "آموزه های ادبی" در تالار اندیشه حوزه هنری سخنرانی می‌کند

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری