:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
خانه اي روي آب

Aynaz LotfAta آیناز لطف‌عطاعلي رغم شهرتش به «خانه اي روي آب»، نصف خانه روي درياچه ميشيگان(Mich) و نصف ديگر واقع در خياباني در شهر (St.Joseph(MICH مي باشد.براي توضيح كاملتر پروژه لازم است كه به وقوع فرسايش و رسوب شنهاي درياچه توجه كنيم، چرا كه اين رخداد باعث خواهد شد كه خانه نسبت به وضعيت فعليش كمي از كنار ساحل به سمت جلو كشيده شود تغيير ارتباط خانه با آب در امتداد سواحل شنزار خواهد بود.
سواحل شنزار جنوب فرسايش يافته اند در حالي كه سواحل شنزار شمالي آن در حال رشد تدريجي و گسترش مي باشد اين خانه در سواحل شمالي واقع خواهد شد كه از بيش از نيم قرن پيش، تقريباً درازاي آن از 120 فوت به بيش از 500 فوت گسترش يافته است.

فرم خانه همانند جعبه نازكي در امتدادي كشيده شده و فرم خانه، منفعت ها قابل استفاده زيادي خواهد داشت. اطاقهاي اصلي رو به درياچه در انتهاي سه حجم مختلف الارتفاع قرار خواهد گرفت كه اطاقها منظره اي به سمت فانوس دريايي «برج نوري» مجاور خواهند داشت. سپس حجم به سمت طبقه اول بخش مركزي خانه شيب پيدا خواهد كرد كه استخر شنايي را در بر مي گيرد و دوباره در خيابان روبروي انتهاي ساختمان به سمت بالا شيب دار خواهد شد، كه بخشهاي عمومي ساختمان را در بر خواهد گرفت.
ranon03.jpg
كاربران، زوجي از توابع شيكاگو، از خانه جهت استراحت و سكونت در بخش اصلي استفاده خواهند كرد، براحتي فرزندانشان امكان استفاده از بخشهاي عمومي خانه را بدون مزاحمت خواهند داشت زيرا كه بخشهاي اصلي و خصوصي خانه به اندازه كافي از بخشهاي عمومي فاصله دارند؛ در نتيجه افراد با آزادي كامل به اجراي فعاليتهاي خود خواهند پرداخت.
نوع حجم و فرم خانه را بيشتر سايت رو به درياچه تعيين كرده است همچنين معمار جان رانون (Ranon)را در انتخاب پنجره و مصالح تحت تاثير قرار داده است.
نماي شمالي كه توسط باد تند خراب خواهد شد رانون را وادار به طراحي درزهايي همانند پنجره كرد. در نماي جنوبي در تضاد با نماي شمالي به جهت گرمي هوا شيشه هاي وسيع و پاسيو طراحي شده است. از آنجايي كه خانه هميشه در معرض هجوم شنهاي ساحل خواهد بود رانون (Ranon)از پوشش مسي با كاركرد بالا استفاده كرده است.
كاربران دايماً خانه ي كوچك را تعمير و نگهداري و حمايت مي كنند كه براي ساختن راهي براي ساختمان جديد خراب خواهد شد. تا 2007 انتظار ميرود كه ساخت و ساز شروع شود.


پینوشت:
House on the Lake
St. Joseph, Mich
John Ronan Architect

© The McGraw-Hill Companies, Inc

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری