:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
معماری سوره از ساپینتزا تا فردریک دوم؛ نگاهی به تفاهم‌نامه‌های میان دانشگاه «ساپینتزا» (رم)، فردریک دوم (ناپل) و دانشگاه سوره تهران-معماری

Almara Melkomian آلمارا ملکمیانمعماری، در جایگاه یک هنر-صنعت همواره حائز ‌نیازمندی هایی در عرصه آموزش و تعلیم با رویکرد فردگرا در جهت تعریف افقهایی برای اندیشه‌های نو، زیبائی‌شناسی خلاقانه و تعاملی، در عین نگاهی هوشمندانه به روند مقبول و نیز ارتقای فرهنگ حرفه در عرصه جهانی است؛ این در حالی است که مولفه‌های حرفه‌ای معماری خود متضمن کنش کروهی فعال در جهت توسعه کران‌های اندیشمندانه آن است.... در هر حال معماری و حواشی آن دانش/هنری علمی-كاربردی است.

Melkomian-Rafiey-Osanlu-Luchio Barbra -Salimi-Ghaem maghami-Ludivico Quaroni in LA SAPIENZA ROME
در پی‌گیری مقدمه فوق بررسی تحلیلی عملیات مدیریتی اخیر موسسه آموزش عالی سوره و در اصل دانشکده معماری این دانشگاه، در راستای اعمال روش‌های تعاملی علی‌الخصوص با اروپا (ایتالیا) خود ـ آنچنان که بدان اشاره شدـ موید تلاش این مجموعه در جهت آنچه است که «تعریف افقهایی برای اندیشه‌های نو» در عرصه آموزش و پژوهش معماری نامیدیم. در ادامه متن این تفاهم‌نامه ها به نظرتان می‌رسد:

دو تفاهم نامه یکی مابین موسسه آموزش عالي سوره(تهران–ايران) و دانشگاه «ساپینتزا» SAPIENZA رم (ایتالیا) و دیگری مابین موسسه آموزش عالي سوره(تهران–ايران) دانشگاه فردریک دوم ناپل (ایتالیا) به ترتیب در تاریخ‌خای 17 و 21 مارس سال جاری میلادی متضمن بخش‌های ذیل است:

ماده یک : همکاری علمی و آموزشی باید در زمینه های ذیل صورت پذیرد .
Farokhi-Salimi-Rafiey-Melkomian-Osanlu in FEDERICO II NAPOLIالف ) معماری
ب ) طراحی محیط
پ ) طراحی و شهرسازی
ت ) طراحی منظر
ث ) طراحی صنعتی
ج ) طراحی داخلی
چ ) طراحی در مرمت

این همکاری براساس منافع مشترک وبرابر با ایجاد موقعیت های تعریف شده از طریق توافق دوجانبه در زمینه های فعالیتی انجام میپذیرد . علاوه برابن , این توافقنامه بودجه موجود در زمان معین و تجربه بکار گرفته شده اساتید علاقمند از هر دو دانشگاه را مورد توجه و بررسی قرار میدهد .

ماده دو : به منظور دستیابی به اهدافی که در ماده یک تنظیم شده اند , همکاری علمی و آموزشی از طریق ذیل اجرا میشود .
الف ) تبادل ملاقات دانشجویان
ب ) شرکت در برنامه های تحقیقی
پ ) برگزاری جلسات علمی ,سمینارها و دوره های آموزشی بر مبنای موضوعاتی که در قرارداد عنوان شده است .
ت ) تبادل اطلاعات و مقالات علمی

ماده سه : به منظور تحقق بخشیدن به نکات ذکر شده در فوق , تبادل دو سویه هیئت علمی بین دو دانشگاه بر طبق بودجه موجود امکان پذیر خواهد بود .
طرفهای قرارداد هزینه مسافرت اساتیدشان ( پرفسورهای بازدید کننده ) را پوشش می دهند . هزینه اقامت توسط دانشگاه میزبان بر طبق استانداردهای مربوطه و قوانین قابل اجرا در هر دو دانشگاه و کشور میزبان , تامین میگردد . تبادل دانشجو بر طبق شرایط ذکر شده در هر موقعیتی براساس شرایط دو جانبه می باشد .

ماده چهار : دو ماه قبل از تاریخ در نظر گرفته شده برای آغاز انجام فعالیتهای طرح شده ,اساتید نماینده و فعال در پروژه از هر دو دانشگاه به جهت تبادل کلیه اطلاعات ضروری در رابطه با مراحل انجام کار , زمان وهرموضوع مورد نیاز برای اجرای شایسته برنامه باهم در ارتباط خواهد بود . اساتید نماینده و مسئول در پروژه , " پروفسور لوچو باربرا " از دانشگاه " ساپینتزا " رم و" پروفسور حسن اصانلو " از دانشگاه " سوره " می باشند .

ماده پنج : دانشگاهها باید با در نظر گرفتن بیماریهای مزمن و بصورتی کاملا مناسب فراهم نمودن خدمات فوریتی پزشکی را برای دانشجویان بازدید کننده تضمین کنند .

ماده شش : هر یک از طرفهای قرارداد براساس پیروی از قوانین و مقررات متبوعش , مستلزم است هر نوع کمک و امکانات را برای دانشجویانی که به صورت موقت در کشورش اقامت دارند فراهم نماید و اجازه دهد آنها برنامه هایشان را تحت نظارت این قرارداد انجام دهند .
ماده هفت : این قرارداد اجرایی به مدت یکسال معتبر میباشد و بصورت خوکار در صورت عدم کناره گیری هر یک از طرفین ,حداقل تا سه ماه قبل از پایان اعتبار تمدید می گردد .

ماده هشت : یک شورای داوری متشکل از یک عضو منتخب توسط هر کدام از طرف های قرارداد به منظور بررسی و حل هر اختلاف نظر پیشامدی در خصوص تفسیر واجرای قرارداد تشکیل می شود .


این تفاهم ‌نامه ها از طرف پرفسور حسن اصانلو ریاست دانشکده معماری دانشگاه سوره تهران و به ترتیب پروفسور لوچیو باربرا ریاست دانشکده معماری دانشگاه «ساپینتزا» و پرفسور بندتو گروانیولو از دانشکده معماری دانشگاه فردریک دوم ناپل امضا گردیده‌است؛ دوست داریم این را سرآغازی در جهش علمی دانشکده سوره بنامیم.


Salimi-Osanlu_Rafiey   in CORRIERE DELLA SERA

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری