:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
تقویت شاخص مشارکت مردمی در حوزه تصمیم گیری شهری، واجب تر از نان شب!

Ali Soltani علی سلطانیدر کشورهای دارای نظام دموکراتیک سیاسی و اقتصاد خصوصی بمرور از دخالت دولت در عرصه ی برنامه ریزی شهر کاسته شده و به حوزه اعمال نظر شهروندان افزوده می شود. سابقه تفکرات مشارکت جویانه در حوزه تصمیم گیری شهری به منشور ۱۹۳۳ آتن برمی گردد ولی ظهور عینی آن از دهه ۸۰ و بخصوص بدنبال بهبود نسبی در شاخص های اقتصادی، که توجه به کیفیت شهر در نتیجه فشار از پایین اوج گرفت.

لزوم تقويت شاخص مشاركت شهروندي در جهت دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند بسترسازي زمينه حضور مردم در عرصه عمومي است. عرصه عمومي فضاهاي متعلق به عموم مردم است، كه به عنوان مهمترين عرصه هاي زندگي جمعي تلقي مي‌شوند. شهر براي مردم است و اين مردم هستند كه اهميت درجه يك را در شهرها دارند.
تصمیمات در حوزه شهری با مولفه هایی مانند منافع فردی و عمومی و یا از نگاهی دیگر تنش میان آزادی فردی یا طبقه ای در برابر کنترل عمومی با سرنوشت همه ساکنان مرتبط می شود. اثرات آنی و آتی توسعه شهر: ساخت و سازها، تراکم و دسترسی روی املاک و کاربری های مجاور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر می گذارد و علاوه بر آن ملاحظات طراحی و نحوه چینش عناصر و اثر آنها بر شکل شهر از حیث زیبایی شناختی عینی و ذهنی قطعا خارج از عهده تشخیص و هدایت یک مرکز محدود مثلا شهرداری یا دولت محلی است.
گفت و گو، هم فكري، مشاركت، لذت بردن از محيط، مكاشفه و تحليل محيط و نظاير اينها از جمله فعاليت‌هاي هر شهروند در عرصه زندگي شهري است. پرداختن به فضاهاي جمعي مي تواند عامل برانگيزنده غرور ملي و حس تعلق خاطر شهروندان نسبت به محيط شهرشان عمل كرده و زمينه هاي مشاركت آنان را در غنا بخشيدن به بستر تاريخي و مكاني شهرشان فراهم سازد.
نظام مشارکت جویانه احترام به بستر موجود را به عنوان روشی انسانی و دموکراتیک می شناسد(مدنی پور ۷۹) و نقش دولت را برای رسیدن به تعادل میان توسعه و کنترل و تعیین حدود مداخله لازم می داند. البته دخالت شهرودندان محدود می شود به راهنما و چکیده توسعه و طراحی - که توسط ارگان برنامه ریزی تهیه شده و در آن چارچوب ها مشخص شده ولی از پرداختن به جزییات خود داری شده است. شهرداری های محلی موظفند برای ایجاد تغییر در وضع موجود یا توسعه جدید از ساکنین محل بصورت انفرادی یا از طریق کامیونیتی ها نظرسنجی کنند. در مواردی حتی کلاسهای آموزشی اصول و معیارهای توسعه شهر برای آشنا کردن متقاضیان شرکت در تصمیم گیری برگزار می شود.
جلب مشاركت فراگير شهروندان در اداره امور محلي، استفاده از توافق‌هاي مديريتي بين بخش‌هاي عمومي و خصوصي، پشتيباني از سازمان‌هاي غير دولتي و واگذاري مسوليت‌ها و منابع بيشتر به آنها، ايجاد گروه هاي محلي داوطلب براي مقابله با سوانح طبيعي، تامين خدمات اجتماعي و مسكن در حيطه استطاعت همگان، مشورت با مردم درباره تغييراتي كه قرار است بر كيفيت محيط آنها و شيوه زندگي شان اثر بگذارد، حفاظت از ميراث تاريخي و تنوع فرهنگي و هويت محلي و ابتكاراتي از اين دست از جمله راهكارهايي جهت تضمين حضور مردم در عرصه عمومي و حركت به سوي شهر پايدار است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری